środa, 20 marca 2019 r.  Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wiadomości z tagiem Wnioskodawca  RSS
Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur

Dodano: 20.03.2019 10:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT od zakupu nieruchomości, w miesiącu grudniu 2018 r., lub dwóch następnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie został podany numer NIP?

Źródło: www.podatki.biz

Festyn zakładowy a przychód pracownika

Dodano: 19.03.2019 13:22 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Czy w związku: a) z udziałem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?

Źródło: www.podatki.biz

Wynajem mieszkania przez przedsiębiorcę nie zawsze z VAT

Dodano: 12.03.2019 13:28 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Czy jeżeli najemca lokalu mieszkalnego zakładając działalność gospodarczą poda jako siedzibę swojej firmy adres wynajmowanego lokalu to nadal Wnioskodawca (wynajmujący) może zastosować stawkę VAT zwolnioną z tytułu najmu lokalu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?

Źródło: www.podatki.biz

Odliczenie VAT z faktury za opłatę wstępną przy braku złożenia VAT-26

Dodano: 11.03.2019 13:12 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Umowę leasingową Wnioskodawca podpisał 29 października 2018. 30 października Wnioskodawca przelał na konto leasingodawcy środki pieniężne na poczet czynszu inicjalnego (wpłata wstępna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak również jego rejestracja nastąpiły 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszczał, że zgłoszenia do urzędu skarbowego musi dokonać przed datą faktycznego odbioru pojazdu. Czy w związku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca może odliczyć 100% VAT wynikającego z faktury za opłatę wstępną?

Źródło: www.podatki.biz

Wydatki na posiłki dla pracowników pracujących w nadgodzinach w kosztach firmy

Dodano: 05.03.2019 13:12 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi możliwość spożycia ciepłego posiłku, który jest przywożony i spożywany w jadalniach wydziałowych, a jego koszt ponoszony jest przez Spółkę ze środków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup takich posiłków dla pracowników są dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?

Źródło: www.podatki.biz

Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic

Dodano: 27.02.2019 13:22 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wyrokiem sądu zostało rozwiązane przez rozwód małżeństwo Wnioskodawcy bez orzekania o winie. Sąd orzekł o swobodnym sposobie kontaktów z dziećmi, a kosztami utrzymania dzieci obciążył obie strony. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?

Źródło: www.podatki.biz

reklama

Copyright © 2008-2019 hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone