środa, 19 lutego 2020 r.  Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Wiadomości z tagiem Sądu  RSS
Samsung naruszył patent technologii kropek kwantowych? Jest pozew

Dodano: 18.02.2020 10:46 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Firma Samsung używa technologii kropek kwantowych (z ang. quantum dot) w swoich telewizorach QLED. Są one zastosowane w formie filtru nakładanego na panel LCD i pomagają uzyskać wyższy stopień nasycenia kolorów, większą jasność oraz lepsze kąty widzenia. Ostatnio jednak do Okręgowego Sądu Stanów Zjednoczonych Wschodniego Okręgu Stanu Teksas wpłynął pozew firmy Nanoco, która oskarża koreańskiego&...

Źródło: feedproxy.google.com

Czy wypowiedzenia zmieniające to zwolnienia grupowe? Prawny rebus dla pracodawców

Dodano: 14.02.2020 13:08 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Mimo protestów ekspertów stosowanie procedury zwolnień grupowych do wypowiedzeń zmieniających – choć nie do wszystkich – jest już w zasadzie przesądzone. Stanowisko Sądu Najwyższego, które wyłania się z ostatnich jego orzeczeń, pokazuje, że zmiana warunków pracy lub płacy dla większej liczby osób będzie oznaczała dla pracodawców prawdziwą łamigłówkę.

Tagi: Mind, Sądu, Prawda
Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Kolejna odsłona konfliktu w sprawie parkingu dla transportów z odpadami

Dodano: 13.02.2020 6:03 | 4 odsłon | 0 komentarzy

RZESZÓW. Prezydent Tadeusz Ferenc obawia się, że utworzenie parkingu w Rzeszowie spowoduje, że po drogach będą transportowane niebezpieczne materiały. Temat utworzenia w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej parkingu dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady mogące być niebezpieczne wciąż wzbudza sporo emocji. Miasto zaprotestowało i zaskarżyło uchwałę Sejmiku Podkarpacia w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Urząd Marszałkowski [...]

Źródło: supernowosci24.pl

Syndyk sprzeda mieszkanie w miejscowości Macierzysz

Dodano: 09.02.2020 17:25 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Mazowieckiej 25i lok. 2, 05-850 Macierzysz, o powierzchni użytkowej 134,81 m2, składającego się z 3 pokoi, 2 łazienek, pokoju z kuchnią i przedpokoju z kuchnią wraz z przynależną piwnicą, 3 balkonami dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00093932/7 wraz z udziałem 13481/495420 w prawie własności gruntu (KW nr WA1P/00081736/6), na którym posadowiony jest budynek oraz w takich samych częściach prawie współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców, szczegółowo opisanego w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego operacie szacunkowym z dnia 9 grudnia 2019 r. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 446.710,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych). Oferty należy składać do dnia 2 marca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 4 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 119. Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie: www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje.

Źródło: mieszkania.hiperogloszenia.pl

Zabójca z wyrokiem 13 lat. Będzie apelacja

Dodano: 07.02.2020 11:52 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie nie zgadza się z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach, skazującego Roberta J. na karę 13 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo 62-letniego mieszkańca Raszkowa w powiecie jędrzejowskim. Śledczy chcą wyższej kary.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Ratusz przejmie rzeszowski zamek

Dodano: 07.02.2020 11:44 | 6 odsłon | 0 komentarzy

RZESZÓW. Przy ul. Dołowej powstanie nowa siedziba Sądu Okręgowego, a w zamku Lubomirskich – placówka kultury. Za kilkanaście dni władze miasta Rzeszowa podpiszą porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie budowy Sądu Okręgowego przy ul. Dołowej i przejęcia przez ratusz zamku Lubomirskich. Zamek ma być przeznaczony na placówkę kultury, gdzie będą organizowane koncerty i prawdopodobnie znajdzie [...]

Źródło: supernowosci24.pl

Syndyk sprzeda udziały w prawie własności lokalu mieszkalneg

Dodano: 06.02.2020 18:11 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Syndyk masy upadłości Roberta Wyrzykowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 993/19) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Karabeli 3 lok. 64, dla którego to lokalu nie została urządzona księga wieczysta, za cenę nie niższą niż 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i zero groszy). Dla całej nieruchomości, na której posadowiony jest budynek wielorodzinny, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1M/00477006/0. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2020 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2020 r. w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 12:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół. Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 993/19 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 09.00-17.00, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Źródło: mieszkania.hiperogloszenia.pl

WSA. Paliwo w ryczałcie: Sądy swoje, a fiskus uparcie dalej swoje

Dodano: 06.02.2020 13:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Jeśli intencją wprowadzenia rozwiązania zawartego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT było uproszczenie zasad ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych, to należy przyjąć, że ryczałt ten obejmuje wszystkie wydatki ponoszone przez pracodawcę związane z używaniem samochodu przez pracownika. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu, w tym ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowałoby założonego celu, a przeciwnie - stanowiłoby dalsze skomplikowanie prowadzenia niezbędnych ewidencji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Tagi: Sądu
Źródło: www.podatki.biz

SN o problemie nieodpowiedniego zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego [Szkody]

Dodano: 06.02.2020 7:49 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem Sądu Najwyższego, wypełnienie obowiązków prewencyjnych przez ubezpieczającego, w tym zapewnienia nadzoru nad dowodem rejestracyjnym, nie (...)

Tagi: Sądu
Źródło: feedproxy.google.com

Będzie nowy członek zarządu województwa?

Dodano: 29.01.2020 16:55 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Tomasz Jamka, dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach może wejść w skład zarządu województwa świętokrzyskiego, jeśli Mariusz Gosek zrezygnuje ze stanowiska i obejmie mandat poselski po Dominiku Tarczyńskim.

Źródło: www.radio.kielce.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone