niedziela, 22 września 2019 r.  Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Wiadomości z tagiem Banks  RSS
ING BSK ma zgodę RN na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej 

Dodano: 20.09.2019 16:14 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez bank pożyczki podporządkowanej  w wysokości 250 mln euro od ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie na 10 lat, podał bank. 

Tagi: Bara, Race, Banks
Źródło: https:

Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING BSK od 31 marca 2020

Dodano: 20.09.2019 15:39 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Patrick Roesink złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego ze skutkiem na koniec dnia 31 marca 2020 roku, podał bank. 

Tagi: Banks
Źródło: https:

Trudno o bogactwo na kredyt

Dodano: 19.09.2019 7:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Tylko przez pół roku mogliśmy się cieszyć tym, że aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych przekraczają 2 bln zł – w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r. W II kwartale br. znów spadły poniżej tej bariery – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Fed podwyższył prognozę wzrostu PKB w USA w 2019 r. do 2,1-2,3%

Dodano: 18.09.2019 20:11 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,1-2,3% (wobec 2-2,2% oczekiwanych na 2019 r. w czerwcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed). 

Tagi: Banks, Wzroku
Źródło: https:

UODO: Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty

Dodano: 18.09.2019 17:38 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta - poinformował Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co w takim razie mogą robić banki?

Akcjonariusze PBKM zdecydują 14 X o emisji nowych akcji serii M bez pp 

Dodano: 17.09.2019 17:49 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 14 października 2019  r. o emisji akcji nowej serii, skierowanej do obecnego inwestora. Cena emisyjna jednej nowej akcji wyniesie 62 zł, a  łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł, wynika z projektów uchwał na NWZ.

Źródło: https:

Powstał pierwszy w Polsce Bank Pszczeli

Dodano: 17.09.2019 17:14 | 0 odsłon | 0 komentarzy

RZESZÓW. Najpierw w specjalnej placówce znajdzie się 50 rodzin pszczelich, a później 150. W ubiegłym roku podkarpacka Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w kilkudziesięciu akcjach dotyczących zagrożenia ze strony pszczół. Zabezpieczone roje owadów trafiały do pszczelarzy. Teraz to się jednak zmieniło i pszczoły z działań ratowniczych strażaków zostaną dowiezione do nowo powstałego Banku Pszczelego. Z inicjatywą [...]

Źródło: supernowosci24.pl

Banki przespały zmiany. "To okazja dla oszustów"

Dodano: 14.09.2019 8:18 | 7 odsłon | 0 komentarzy

- Niektóre banki przespały temat wejścia w życie ustawy o usługach bankowych, czyli ws. wejścia dyrektywy PSD2 - powiedział w programie „Money. To się liczy” dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej. – Przy każdej dużej zmianie prawa, pojawia furtka dla oszustów i na to trzeba uważać. Tak było gdy wchodziło RODO. Uważajmy na maile, w których są podejrzane linki i na strony, które do złudzenia przypominają strony naszego banku.

Tagi: Maciej, Prix, Banks
Źródło: https:

Sprzedaż mieszkania w Mirkowicach

Dodano: 14.09.2019 7:18 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Wójt Gminy Mieścisko ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Mirkowicach § 1 Przedmiot przetargu 1.Lokal nr 1 znajduje się na parterze w budynku wielorodzinnym nr 9 w Mirkowicach. 2.Działka nr 33/2 obręb geodezyjny Mirkowice. 3.KW Nr PO1B/00060501/0. 4.Udział 7066/20408 w gruncie o powierzchni 0,0496 ha stanowiącym współwłasność Gminy Mieścisko. 5.Łączna powierzchnia użytkowa 70,66 m2: L.p.pomieszczeniePowierzchnia użytkowa 1.Pokój13,76 m2 2.Pokój16,23 m2 3.Kuchnia 6,66 m2 4.Łazienka 3,33 m2 razem:39,98 m2 wraz z 3 przynależnymi pomieszczeniami : L.p.pomieszczeniePowierzchnia użytkowa 1pPiwnica (II)10,45 m2 1sPomieszczenie strychowe (I) 10,19 m2 1gPomieszczenie gospodarcze (IV)10,04 m2 razem:30,68 m2 6.Własność Gminy Mieścisko. 7.Nie obciążona hipotecznie. 8.Na dzień wizji lokalnej na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy i metalowy garaż konstrukcji stalowej. 9.Nie posiada aktualnego przeznaczenia / brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko/. 10.Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mieścisko działka oznaczona jest symbolem m - tereny zabudowy mieszkaniowej. 11.Według ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako: b – teren zabudowy mieszkaniowej. 12.Dojazd drogą asfaltową. 13.Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny uprawiane rolniczo. 14.Uzbrojona w przyłącza - energii elektrycznej i wodociągowe, kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika. 15.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.143,00 zł: 1)wartość nieruchomości stanowiącej budynek- 28.084,00 zł, 2)wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi- 6.059,00 zł. §3 Warunki przetargu 1.Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Mieścisko, pok. nr 18. 2.Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Mieścisko w Banku Spółdzielczym Gniezno o/Mieścisko na rachunek nr 72 9065 0006 0030 0300 0231 0002 do dnia 14 sierpnia 2019 r. - za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy, 3.Wadium wynosi 4.000,00 zł. 4.Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. 5.Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a wadia pozostałych uczestników przetargu zostają zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie zostanie zwrócone. § 3 Dodatkowe informacje 1.Wartość rynkowa dla w/w nieruchomości została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym z dnia 10.04.2019 r. 2.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT. 3.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upłynął dnia 03.07.2019 r. 4.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości oraz z Regulaminem Przetargu. 5.Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 6.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7.Ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, niezwłocznie podając tę informację do publicznej wiadomości dodatkowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie ( pokój nr 09 ), lub telefonicznie ( 061) 429 80 10.

Źródło: mieszkania.hiperogloszenia.pl

Awaria w ING Banku Śląskim. Problemy z systemami bankowości i płatnościami kartą

Dodano: 13.09.2019 8:38 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Klienci ING Banku Śląskiego w piątek 13 września mogą mieć problemy z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej (Moje ING). Mogą być również nieakceptowane płatności kartami. Nie podano, co jest przyczyną awarii. Wznowienie działania systemów planowane jest na godzinę 11:00.

Tagi: Moje, Banks
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 hitweb.eu  - wszelkie prawa zastrzeżone